LINLIN|新娘秘書課程|基礎班◄◄
學員注意事項

►► LINLIN|新娘秘書課程|基礎班◄◄
學員注意事項

【課程預約完成後小提醒】


A.新秘課程為小班互動式教學 #一梯次最多名額10位

   課程預約完成 『恕不退款&恕不接受臨時取消』    

B.如有重大事情上課日期『限更動一次』

   且必須開課前主動連絡老師

C.無故曠課 & 學習態度不佳者 不提供延期&補課           【課程上的小提醒】

D.上課 請勿遲到 (12點準時上課)    
<出缺勤會納入作品建立評比裡>                                          

E. 課程中 『禁止錄影』,可以拍照

F. 回家練習建議每個禮拜練習三次 / 每次三小時

G.課程中老師使用的產品(色號) 都可以在課堂上拍照記錄


沒有留言 :

張貼留言